Konferencja na temat Wpólnej Koncepcji Przyszłości dla Polsko-Niemieckiego Obszaru Powiązań w dn. 04.10.2018 r. w Berlinie

gzk
© Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit“ – Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny RFN, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP oraz Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina-Brandenburgii organizują całodniową polsko-niemiecką konferencję w Berlinie w dniu 4 października 2018 r., której celem jest lepsze zapoznanie regionów ze Wspólną Koncepcją Przyszłości. W ramach konferencji odbędzie się ponadto uroczyste otwarcie konkursu na sztandarowe projekty wdrażające Wspólną Koncepcją Przyszłości.
Część przedpołudniowa konferencji będzie poświęcona zaprezentowaniu podstawowych wizji i wytycznych tematycznych Koncepcji przez przedstawicieli szczebla krajowego oraz landów i województw. Swój udział zapowiedzieli dotychczas dr Markus Kerber – Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, Kathrin Schneider ¬- Minister Infrastruktury i Planowania Krajowego kraju związkowego Brandenburgii, Christian Pegel – Minister Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Günther Schneider – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Saksonii oraz Regula Lüscher – Dyrektor Senatu ds. Budownictwa i Sekretarz Stanu w Zarządzie Senatu ds. Rozwoju Miasta i Mieszkalnictwa Berlina.
W części popołudniowej konferencji przedstawiciele Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej dokonają oficjalnego otwarcia konkursu na sztandarowe projekty wdrażające Wspólną Koncepcją Przyszłości.
Prosimy, aby z myślą o wspólnym rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań odnotowali Państwo w swoich kalendarzach konferencję w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie.

Konferenzinformation mit dem aktuellen Ablauf-Entwurf

PDF-Dokument (642.1 kB)