Planowanie przestrzenne w kraju związkowym

Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym jest nadrzędnym, ponadmiejscowym i ponadbranżowym planowaniem na rzecz przestrzennego rozwoju kraju związkowego. W regionie stołecznym Berlin-Brandenburgia planowanie to realizowane jest we wspólnej odpowiedzialności obu krajów związkowych. Wspólnie sporządzane są plany zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru lub dla obszarów częściowych krajów związkowych. Jest to zadanie Wspólnego Departamentu Planowania Przestrzennego Krajów Berlin i Brandenburgia.
Współdziałając z organami planowania poszczególnych dziedzin, organami samorządu terytorialnego oraz społeczeństwem Wspólny Departament Planowania Przestrzennego opracowuje zorientowane na przyszłość warunki ramowe zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju regionu stołecznego. Nieformalne wytyczne kierunkowe „Wizja regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia“ wyznaczają kierunki działania. Bazują na tym formalne regulacje zawarte w programie rozwoju kraju związkowego oraz w planach rozwoju krajów związkowych.
W kraju związkowym Brandenburgia obowiązują zgodnie z brandenburską Ustawą w sprawie planowania regionalnego oraz planowania terenów eksploatacji węgla brunatnego i ich rekultywacji (RegBkPlG) ponadto plany węgla brunatnego i rekultywacji służące przestrzennemu sterowaniu wydobyciem węgla brunatnego i rewitalizacji.