Transgraniczne uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego z Polską

Teaser
© GL
Zdjęcie: Gemeinsame Landesplanung

Współpraca z Polską ma dla regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia znaczenie szczególne. Brandenburgia graniczy z Polską na odcinku 267 km (Województwo Zachodniopomorskie i Województwo Lubuskie). Dla osiągnięcia transgranicznie skoordynowanego zagospodarowania przestrzennego na polsko-niemieckim pograniczu plany zagospodarowania przestrzennego obu sąsiedzkich województw oraz odnośne plany zagospodarowania przestrzennego regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia są wzajemnie uzgadniane w ramach transgranicznych procedur udziału organów publicznych i społeczeństwa.
W przypadku gdy z planu zagospodarowania przestrzennego wynikają istotne oddziaływania lub oddziaływania na środowisko na terytorium państwa sąsiada, sporządzający plan musi umożliwić udział sąsiada w procedurze planowania. Wynika to z europejskiej dyrektywy 2001/42/WE (Dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko), która w Niemczech została transponowana Ustawą o ładzie przestrzennym (ROG 2008) oraz Ustawą o ocenie oddziaływania na środowisko (2010). W Polsce procedury te określone są Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (2008). Za transgraniczne uzgodnienia w sprawie przedsięwzięć i planów w Polsce odpowiedzialny jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.