Rozwój przestrzenny

Europejski rozwój przestrzenny

Link do: Europejski rozwój przestrzenny
© EPSON

Europejski rozwój przestrzenny promuje zrównoważony i harmonijny rozwój europejskich regionów. Podstawowe cele polityki europejskiej, spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna powinny być realizowane lokalnie i równoważnie wspólnie z innymi regionami Europy. Więcej informacji

Rozwój regionalny

Link do: Rozwój regionalny
© GL

Oprócz klasycznych instrumentów zagospodarowania przestrzennego, jak plany rozwoju kraju / plany regionalne lub procedura porządku przestrzennego (ROV) bardzo pożyteczne dla wsparcia rozwoju przestrzennego krajów związkowych a w szczególności rozwoju regionalnego okazały się formy nieformalnej współpracy i koordynacji. Więcej informacji

Monitoring przestrzenny

Link do: Monitoring przestrzenny
© GL

Planowanie zagospodarowania przestrzennego wykorzystuje wiele informacji o obecnych strukturach przestrzennych oraz prognozy na temat oczekiwanych zmian. Więcej informacji