Urban Node Berlin-Brandenburg

Region Stołeczny Berlin-Brandenburgia jest znaczącym europejskim węzłem transportowym, pełniącym funkcję europejskiego skrzyżowania w przewozach towarowych i pasażerskich, a także dynamicznym obszarem rozwoju gospodarczego i społeczno-kulturowego. Tutaj krzyżują się trzy z dziewięciu multimodalnych korytarzy sieci bazowej UE.
  • Korytarz Skandynawia-Morze Śródziemne jako oś Północ-Południe z Malty i Włoch przez Hamburg i Rostock do Skandynawii.
  • Korytarz Morze Północne-Bałtyk Bremerhaven / Rotterdam / Antwerpia – Berlin – Warszawa – Litwa – Łotwa – Estonia – Finlandia łączy porty w Europie Zachodniej z terminalami w Europie Północno-Wschodniej.
  • Korytarz Orient / wschodnie Morze Śródziemne jako połączenie niemieckich regionów w basenie Morza Północnego i Morza Bałtyckiego przez Berlin do Czech – Austrii / Słowacji – Węgier do Morza Czarnego (Bułgaria / Rumunia) oraz Morza Śródziemnego (Grecja).

Z tej koncentracji wynika rola Regionu Stołecznego jako Urban Node – Węzeł miejski Berlin-Brandenburgia w transeuropejskiej sieci transportowej.
Partnerzy publiczni i prywatni z Regionu Stołecznego mają dzięki temu możliwość pozyskiwania środków wsparcia wprost z Unii Europejskiej (m.in. CEF) na rozwój wzdłuż osi transportowych oraz w obszarach węzłowych oraz wykorzystania szans związanych z tym położeniem dzięki szczególnej roli polityce wspierania transportu UE.
Region Stołeczny Berlin-Brandenburgia ma jako brama i styk Europy Zachodniej z rozwijającymi się gospodarkami Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej wyjątkową rolę w integrowaniu się europejskiej wspólnoty państw.
Z takiej kluczowej pozycji wynikają regionalne perspektywy, potencjały i problemy, które mogą być wspierane i tematyzowane dzięki europejskim możliwościom finansowania i projektom (m.in. Scandria®). Atrakcyjna infrastruktura transportowa i oferty przewozowe na konkurencyjnym międzynarodowym poziomie są wyznaczonymi celami Regionu Stołecznego Berlin-Brandenburgia. Ponadto do pożądanych celów europejskiej polityki transportowej i infrastrukturalnej należą długofalowe zachowanie jakości życia i zapewnienie konkurencyjności w Regionie.
Dla wykorzystania istniejących możliwości Wspólny Department Planowania Przestrzennego krajów związkowych Berlin i Brandenburgia zainicjował od 2014 r. proces wspierający poprzez elementy zarządzania wielopoziomowego wymianę z udziałem podmiotów lokalnych, regionalnych aż po instytucje ze szczebla europejskiego, aby wzmocnić i implementować miejski obszar węzłowy Urban Node Berlin-Brandenburgia. Obejmuje to cykl specjalnych spotkań, porozumienie Urban Node oraz proces wyłaniania projektów.