Współpraca polsko-niemiecka

Położenie przestrzenne regionu stołecznego Berlina-Brandenburgii powoduje, że oczywiste jest istnienie różnorodnych relacji strukturalnych pomiędzy tym regionem a zachodnimi województwami Polski oraz konieczna jest współpraca w zakresie planowania przestrzennego.

„Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030”, będąca strategią w zakresie planowania przestrzennego, identyfikuje potencjał i możliwości rozwoju tego obszaru, którego częścią jest region stołeczny Berlina-Brandenburgii. Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina i Brandenburgii zamierza ponadto uczestniczyć w projekcie Interreg A dotyczącym transgranicznego monitoringu danych w regionie metropolitalnym Szczecina.