Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Koncepcja rozwoju transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Logocrossborder
© GL

W celu opracowania wspólnej koncepcji rozwoju transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina w roku 2012 został zapoczątkowany wspólny projekt z udziałem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz instytucji odpowiedzialnych za kwestie planowania przestrzennego w krajach związkowych Berlin, Brandenburgia i Meklemburgia-Pomorze Przednie. Podstawę stanowiły list intencyjny z roku 2012 oraz wspólny Komunikat dotyczący stanu prac nad wspólną polsko-niemiecką koncepcją rozwoju transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina z roku 2013.
W Koncepcji rozwoju transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina z 8 czerwca 2015 r. przedstawione są cele i propozycje projektów w różnych obszarach działania w oparciu o rozbudowane analizy. Chodzi przy tym o kształtowanie przemian demograficznych oraz włączenie do europejskich sieci transportowych i rozwój wspólnego obszaru gospodarczego. Dla niemieckiej strony przyszłego regionu metropolitalnego cechą charakterystyczną jest znaczne zmniejszenie liczby ludności ale jednocześnie napływ młodych polskich rodzin. Tutaj potrzebne są w wielu dziedzinach życia codziennego nowe podejścia. Wychodząc od zbadanych funkcji miast mogą zostać zdefiniowane możliwości optymalizacji usług bytowych w szczególnych warunkach w Regionie Metropolitalnym Szczecina. Region posiada korzystne warunki rozwoju jako modelowy region wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jako istotny warunek pomyślnego rozwoju regionu postrzegane są również połączenia infrastrukturalne z Berlinem i innymi obszarami. Uwaga skierowana jest tu głównie na oś Berlin-Szczecin ale również na powiązanie poszczególnych systemów publicznego transportu zbiorowego.
Przyszły Region Metropolitalny Szczecina dąży do wzmocnionej pozycji i zwiększenia swojej konkurencyjności w Europie. Koncepcja służyć ma aktywnemu wykorzystaniu istniejących szans i potencjałów rozwoju w konkurencji regionów, ścisłej kooperacji i owocnej współpracy między metropolią szczecińską a miastami gminami regionu a także z Regionem Stołecznym Berlin-Brandenburgia oraz pozostałymi uczestniczącymi partnerami.
Tworzenie transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina jest kolejnym dowodem dobrego rozwoju stosunków z naszym polskim sąsiadem. Projekt „Region Metropolitalny Szczecina” postrzega się jako dach dla wszystkich uczestników, którzy działają tu już od lat i osiągnęli wiele interesujących rezultatów w kooperacji z polskimi partnerami.
Żywa współpraca na miejscu jest najlepszą przesłanką nowego regionu metropolitalnego.