Otwarcie konkursu na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości

Wettbewerb ohne Grenzen PL
© Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Konkurs na transgraniczne projekty flagowe, który został otwarty podczas polsko-niemieckiej konferencji w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie, spotkał się z dużym zainteresowaniem wnioskodawców.
Złożono łącznie 35 wniosków dotyczących wszystkich obszarów działania, o których mowa w Koncepcji Przyszłości. Wśród zgłoszonych projektów jest 10 projektów z regionu stołecznego Berlin-Brandenburg, 8 z Meklemburgii-Pomorza Przedniego, 7 z Saksonii, 6 z województwa zachodniopomorskiego, 1 wniosek z województwa wielkopolskiego i 1 wniosek z województwa dolnośląskiego.
Jury składające się z przedstawicieli nauki i administracji zajmuje się obecnie oceną wniosków i wyborem zwycięzców konkursu.
Podsumowanie konkursu wraz z przekazaniem nagród pięciu zwycięzcom nastąpi w ramach spotkania, które jest planowane w „Ernst- Reuter-Haus” w Berlinie w połowie kwietnia 2019 roku. Dokładna data zostanie podana odpowiednio wcześnie.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na portalu Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania udziela biuro konkursowe:
Biuro konkursowe
INFRASTRUKTUR & UMWELT
Professor Böhm und Partner
Gregor-Mendel-Str. 9, D-14469 Potsdam
Telefon +49 331 505 81 16
E-Mail: wettbewerb@kooperation-ohne-grenzen.de