Konferencja "Przyszłość transgranicznego transportu kolejowego w Europie na przykładzie trasy Berlin - Szczecin", która odbędzie się dnia 01.04.2019 r. w Brukseli

karte_gzk_2_verkehr_2019-0313
© Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Regionalnego (MIL) Brandenburgii zaprasza na imprezę “Przyszłość transgranicznego transportu kolejowego w Europie na przykładzie trasy Berlin – Uckermark – Szczecin”, która obędzie się w poniedziałek, 1 kwietnia 2019 r. w godzinach od 10:30 do 14:00 w Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Brandenburgia przy UE, B-1000 Bruksela, Rue Joseph II 108.
Transgraniczne połączenia kolejowe są dla integracji europejskiej priorytetową kwestią. Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Kraju Związkowego Brandenburgia chce na przykładzie połączenia Berlin – Uckermark – Szczecin wyjaśnić, w jaki sposób regiony mogą wspierać ten cel i wzmacniać własny rozwój. Rozbudowa dwutorowa oraz elektryfikacja linii kolejowej w pobliżu polsko-niemieckiej granicy będzie ważnym elementem zamykającym występującą lukę, dzięki niemu powstanie połączenie między czterema korytarzami sieci bazowej TEN-T. Ponadto na spotkaniu pochylimy się nad Rail Baltica i podyskutujemy o tym, czego można się nauczyć z tego ważnego projektu kooperacji.
Oprócz minister Kathriny Schneider w imprezie uczestniczyć będą m.in. posłowie do PE Michael Cramer, Herald Ruijters (Komisja Europejska / DG ds. Transportu), Vera Kissler (Komisja Europejska/DG ds. Transportu) i Kaspars Briškens (Rail Baltica).
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne w językach angielski / polski / niemiecki.