Zakończenie konkursu na projekty flagowe służące implementacji Wspólnej Koncepcji Przyszłości

Wettbewerb ohne Grenzen
© Ausschuss für Raumordnung der Deutsch-Polnischen Regierungskommission für regionale und grenznahe Zusammenarbeit

Konkurs na transgraniczne projekty flagowe, którego otwarcie miało miejsce podczas polsko-niemieckiej konferencji 4 października 2018 r. w Berlinie, został zakończony uroczystym wręczeniem nagród w dniu 5 czerwca 2019 r. w Instytucie Polskim w Berlinie.

Spośród 35 zgłoszonych projektów dotyczących wszystkich obszarów tematycznych Wspólnej Koncepcji Przyszłości pięć zostało wybranych jako projekty flagowe, dwa otrzymały nagrody honorowe, a dwa inne projekty otrzymały specjalne wyróżnienie jury konkursu. Z regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia pochodzi projekt flagowy „Rewitalizacja komunikacji kolejowej między Lipskiem i Poznaniem”. Głównym celem projektu jest określenie korzyści wynikających z ponownego otwarcia tego połączenia. W związku z tym następnym krokiem będzie poszerzenie o kompetentnych partnerów grupy inicjatywnej składającej się z VCD Brandenburgia, Urzędu Miejskiego w Gubinie, Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia w Cottbus, Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz Urzędu Miejskiego w Cottbus. Bezpośrednie znaczenie dla regionu stołecznego ma również projekt „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego”, który otrzymał szczególne wyróżnienie jury konkursu. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności doliny Odry, na przykład w rejonie Bad Freienwalde – Moryń – Mieszkowice – Wriezen, dla mieszkańców i osób odwiedzających poprzez przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na portalu internetowym Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/de/projekte-aktivitaeten/wettbewerbsergebnisse/.