Region Metropolitalny Szczecina

Miasto Szczecin, największe i odznaczające się cechami metropolitalnymi miasto położone w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, oddziałuje również na peryferyjne obszary regionu stołecznego Berlina-Brandenburgii. W celu wspomożenia możliwości rozwojowych północno-wschodniej Brandenburgii oraz relacji Berlin – Szczecin, w roku 2015 w ramach „Koncepcji rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina” określone zostały m.in. możliwości optymalizacji usług użyteczności publicznej, poprawy połączenia infrastrukturalnego z Berlinem i Szczecinem oraz innymi obszarami, a także możliwości rozwoju tego regionu jako regionu modelowego dla energii odnawialnych. Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina i Brandenburgii zamierza uczestniczyć w charakterze partnera w mającym się rozpocząć w maju 2020 roku projekcie Interreg A dotyczącym monitoringu danych transgranicznych w regionie metropolitalnym Szczecina, co ma m.in. umożliwić udostępnianie danych ilościowych do formalnego planowania.