Współpraca transnarodowa - Interreg B

Dl Mitteleuropa2014 2020 1
© BBSR

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) wspiera współpracę ponad granicami, finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). EWT wspiera przedsięwzięcia/ działania bezpośredniej współpracy transgranicznej (Interreg A), projekty współpracy transnarodowej (Interreg B) oraz, w ramach Interreg Europe, współpracy międzyregionalnej (wcześniej Interreg C), wymianę doświadczeń w ramach projektów i platform.
Za współpracę transgraniczną oraz Interreg Europe w Brandenburgii odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów – MdJEV a za Interreg Europe w Berlinie Zarząd Senatu ds. Gospodarki, Energii i Zakładów Miejskich – SenWEB. Współpraca transnarodowa umiejscowiona jest we Wspólnym Departamencie Planowania Przestrzennego Krajów Związkowych Berlin i Brandenburgia (GL).
Współpraca transnarodowa realizowana jest w 15 europejskich obszarach współpracy. Region Stołeczny współpracuje z partnerami z Regionu Morza Bałtyckiego/ Baltic Sea Region (BSR) oraz Regionu Europy Środkowej/ Central Europe (CE). Podmioty z Berlina i Brandenburgii mogą w okresie programowania 2014-2020 wspólnie z innymi europejskimi partnerami opracowywać i realizować projekty. Tematyczny zakres projektów musi nawiązywać do priorytetów tych programów, tj. innowacji, zasobów przyrodniczych (oraz kulturowych w programie CE), zrównoważonej komunikacji oraz redukcji emisji CO2. W czasie projektów (z reguły 2 do 3 lat) opracowywane i wdrażane są strategie i plany działań dla decydentów politycznych i praktyków. Ponadto opracowywane, testowane i wprowadzane są instrumenty, działania pilotażowe aż po inwestycje oraz programy szkoleniowe w określonych dziedzinach kompetencji.
Partnerami projektów mogą być w basenie Morza Bałtyckiego podmioty z Polski, krajów bałtyckich i skandynawskich oraz niemieckich krajów związkowych (landów) Meklemburgia-Pomorze Przednie, Berlin i Brandenburgia. W programie Central Europe wyzwania ze wskazanych dziedzin mogą wspólnie podejmować w tematycznych projektach partnerzy z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Włoch, północnych Włoch oraz Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Saksonii, Turyngii, Saksonii-Anhalt, Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Berlina i Brandenburgii. W obu programach projekty mogą realizować zrzeszenia, izby, uczelnie, samorządy, inne jednostki publiczne oraz firmy.

Dl Ostseeraum2014 2020

Sekretariaty programów regularnie ogłaszają nabory wniosków o dofinansowanie projektów (calls). Decyzje w sprawie dofinansowania podejmowane są w dwustopniowym postępowaniu. Istnieje możliwość skorzystania z osobistych konsultacji w krajowych punktach kontaktowych (np. w programie Central Europe) w sprawie idei projektu lub wstępnych wniosków pomiędzy dwoma fazami postępowania, a także ze szkoleń i spotkań informacyjnych poświęconych poszczególnym naborom.
Przy przygotowaniu projektów należy uwzględnić określone warunki. W projektach musi uczestniczyć co najmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów, z czego dwaj muszą pochodzić z obszaru współpracy danego programu. Projekty mogą trwać od 2 do 3 lat. Wartość projektu wynosi średnio 2-3 mln EUR, maksymalne dofinansowanie ze środków UE może wynosić 85 %.
Niemiecki rząd federalny dofinansowuje ponadto w ramach niemieckiego programu „Transnationale Zusammenarbeit” [Współpraca transnarodowa] projekty o szczególnym znaczeniu ogólnoniemieckim, wnoszące wkład w rozwój przestrzenny. Celem jest wzmocnienie kompetencji europejskiej, włączenie do działań nowych podmiotów, tworzenie trwałych relacji, przygotowanie inwestycji, wzmocnienie konkurencyjności miast i regionów oraz lokalna realizacja unijnej Strategii Europa 2020. Dofinansowywane jest przygotowanie projektów (poszukiwanie partnerów, sporządzenie wniosków, itp.), wkłady własne oraz projekty okalające. Również tutaj ogłaszane są regularnie nabory wniosków o dofinansowanie.
Również kraj związkowy Brandenburgia (Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów) wspiera własnym programem projekty europejskiej współpracy transnarodowej i międzyregionalnej, które wnoszą ważny wkład w rozbudowę międzynarodowych kontaktów Brandenburgii i przyczyniają się do jej rozwoju regionalnego. Program ten służy dofinansowaniu kosztów przygotowawczych oraz środków na wkład krajowy w projektach. Wnioski o udzielenie dofinansowania można składać do właściwej instytucji kontraktującej, tj. Banku Inwestycyjnego Kraju Brandenburgia (ILB).