Region stołeczny Berlin-Brandenburgia

Powiększ zdjęcie: Hauptstadtregion Neu
Region stołeczny na nowo
Zdjęcie: Wspólny Departament Planowania Przestrzennego

Kraje związkowe Berlin i Brandenburgia tworzą razem region stołeczny Berlin-Brandenburgia. Polityczna dziedzina zagospodarowania przestrzennego jest przez oba kraje instytucjonalnie prowadzona wspólnie, tak iż występują one zgodnie również we współpracy z Federacją oraz innymi krajami związkowymi Niemiec. Współpraca między Federacją a krajami związkowymi w zakresie ładu przestrzennego organizowana jest przede wszystkim poprzez Konferencję ministrów właściwych do spraw ładu (MKRO).
W regionie obejmującym prawie sześć milionów mieszkańców na powierzchni 30.000 km² łączy się specyfika metropolii Berlina z rozproszonymi strukturami w większości słabo zaludnionego kraju związkowego jakim jest Brandenburgia. Charakterystyczne dla regionu stołecznego są bardzo zróżnicowane regiony cząstkowe, posiadające swoje indywidualne, uzupełniające się mocne strony i potencjały.
Region stołeczny rozciąga się na osi północ-południe na maksymalnie 291 km, a na osi wschód-zachód na 244 km, geometryczny środek regionu stołecznego położony jest w dzielnicy Berlina Reinickendorf. Wspólna wewnętrzna granica między Berlinem a Brandenburgią mierzy 234 km, a zewnętrzna granica Brandenburgii z Polską 267 km. Gęstość zaludnienia w regionie stołecznym Berlin-Brandenburgia rozciąga się w odniesieniu do poszczególnych gmin/miejscowości od 8 osób (gmina Münchehofe) do ok. 16.000 osób na kilometr kwadratowy (Berlin-Friedenau), a średnio wynosi 194 osoby na km2. Region stołeczny należy do Niziny Północnoniemieckiej z polodowcowym ukształtowaniem terenu o niewielkich wzniesieniach do maksymalnie 200 metrów. W regionie o bardzo gęstej sieci wód jest ponad 3.000 jezior. Wody stanowią prawie 4 % całkowitej powierzchni regionu stołecznego.
Pod kierownictwem Wspólnego Departamentu Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii kraje związkowe opracowały wspólne Studium Wizję, która została przyjęta przez oba rządy krajowe w sierpniu 2006 roku. Od tego czasu region używa oficjalnie nazwy „Region stołeczny Berlin-Brandenburgia” i został pod tą nazwą włączony do studiów kierunkowych i wizji zagospodarowania przestrzennego Federacji i krajów związkowych. Region stołeczny jest członkiem Kręgu Inicjatywnego Europejskich Regionów Metropolitalnych w Niemczech (IKM).
Berlin i Brandenburgia mają już szereg wspólnych organów i instytucji jak np. Związek Komunikacyjny Berlin-Brandenburgia, wspólne specjalistyczne sądy najwyższe, założoną wspólnie z Federacją spółkę Port Lotniczy Berlin-Brandenburgia, rozgłośnię radiowo-telewizyjną Rundfunk Berlin-Brandenburg, Fundację Pruskie Pałace i Ogrody Berlina i Brandenburgii, Urząd Statystyczny Berlina i Brandenburgii oraz Wspólny Departament Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii. Około 29 umów oficjalnych oraz liczne porozumienia administracyjne regulują wspólne sprawy w najróżniejszych dziedzinach. Liczbowy i tematyczny zakres tej współpracy (berlin-brandenburg.de) z biegiem lat stale rósł i będzie się nadal rozszerzać.
Cele wspólnej wizji regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia były i są wypełniane życiem poprzez różnorodne wspólne działania (np. wspólna strategia innowacji, wspólny masterplan ochrony zdrowia) oraz projekty. Jednocześnie była i jest intensyfikowana instytucjonalna współpraca obu krajów związkowych.
Ponadto dodatkowe informacje na temat regionu stołecznego można znaleźć w Sprawozdaniu o ładzie przestrzennym 2013 oraz w Monitoringu regionalnym”.