Glienicker Brücke
© GL

Witamy na stronie internetowej Wspólnego Departamentu Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii

O Departamencie

Link do: O Departamencie
© GL

Kraje związkowe Berlin i Brandenburgia tworzą niemiecki Region Stołeczny. Wspólne planowanie przestrzenne tworzy ważne podstawy wspierania wzrostu i rozwoju infrastruktury na całym obszarze i wzmacnia w ten sposób konkurencyjność regionu metropolitalnego w kontekście krajowym i europejskim. Więcej informacji

Planowanie przestrzenne kraju

Link do: Planowanie przestrzenne kraju
© GL

Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym jest nadrzędnym, ponadmiejscowym i ponadbranżowym planowaniem na rzecz przestrzennego rozwoju kraju związkowego. W regionie stołecznym Berlin-Brandenburgia planowanie to realizowane jest we wspólnej odpowiedzialności obu krajów związkowych. Więcej informacji

Planowanie regionalne

Link do: Planowanie regionalne
© Gina Sanders - Fotolia.com
Zdjęcie: Gina Sanders - Fotolia.com

Planowanie regionalne jest istotnym instrumentem realizacji ustaleń planowania na wyższym szczeblu planowania z programu rozwoju kraju związkowego oraz planów rozwoju kraju związkowego. Planowanie regionalne jest częścią nadrzędnego i skoncentrowanego planowania krajowego na obszarze regionu. Więcej informacji

Zabezpieczenie ładu przestrzennego

Link do: Zabezpieczenie ładu przestrzennego
© Stadt Frankfurt (Oder)

W celu realizacji wymogów ładu przestrzennego na wspólnym obszarze planowania - w Berlinie i Brandenburgii – Ustawa o ładzie przestrzennym oraz Umowa w sprawie planowania przestrzennego w krajach związkowych zawierają następujące instrumenty. Więcej informacji

Rozwój przestrzenny

Link do: Rozwój przestrzenny
© GL

Oprócz klasycznych instrumentów zagospodarowania przestrzennego bardzo pożyteczna dla rozwoju krajów związkowych i rozwoju regionalnego okazała się współpraca nieformalna. Zrównoważony i harmonijny rozwój europejskich regionów promuje europejski rozwój przestrzenny. Więcej informacji