Gruppenfoto zum Auftakt vor dem Marschallamt der Wojewodschaft Lubuskie
Bild: GL

Deutsch | English | Polski

Sąsiedztwo z wizją: Konferencja inauguracyjna w Zielonej Górze rozpoczyna polsko-niemiecki projekt współpracy BB-L Interconnection

Inaugurując projekt Interreg A „BB-L Interconnection. Wizja wspólnego obszaru powiązań“ w dniu 13 czerwca 2024 roku partner wiodący Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (UMWL) zaprosił do siebie do nowego Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze.

Dobrze zapowiadające się trio

Po stronie niemieckiej partnerami projektu są Wspólny Departament Planowania Krajowego dla Berlina i Brandenburgii (GL) oraz Zakład Planowania Regionalnego Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg (BTU). Konferencja zapoczątkowała długoterminowy, wspólny proces transgranicznego rozwoju przestrzennego i regionalnego, a ten trzyletni projekt ma stworzyć pod niego podwaliny. Ważne jest tu wspólne działanie mające na celu wypracowanie zrozumienia wyzwań i potencjałów występujących na lubusko-brandenburskim obszarze powiązań.

Gości przywitał członek zarządu województwa lubuskiego Jacek Urbański: „Bardzo się cieszę z państwa dzisiejszej obecności u nas i z faktu, że możemy rozpocząć nowy projekt z naszym najbliższym sąsiadem, regionem, z którym nas wiele łączy. Mam nadzieję, że rozpoczęcie tego projektu pozwoli państwu na wspólne wypracowanie ważnych stanowisk. Dzisiejszy program obejmuje również zwiedzanie Parku Technologii Kosmicznych. Zobaczycie Państwo, co powstaje w Lubuskiem!”

Dyrektor Wspólnego Departamentu Planowania Krajowego dla Berlina i Brandenburgii Manuela Hahn podkreśliła w imieniu ministra infrastruktury i planowania regionalnego Rainera Genilke znaczenie polsko-niemieckiego sąsiedztwa dla Brandenburgii i jej rozwoju przestrzennego: „Brandenburgia jest jedynym krajem związkowym, w którego konstytucji zapisano współpracę z sąsiednim krajem, Polską. Postrzegamy siebie jako część wspólnego polsko-niemieckiego obszaru powiązań z wymaganiami rozwojowymi i potencjałem i mamy wspólny cel, jakim jest możliwie jak najlepszy rozwój tego obszaru dla wspólnego dobra”

Kierownik Katedry Planowania Regionalnego w BTU Cottbus prof. dr Ludger Gailing wskazał na wiele różnych obszarów, w których istnieje potencjał współpracy. Na przykład Zakład Planowania Regionalnego uczestniczy w praktycznym projekcie badawczym „Alterperimentale“ [Peryferyjny Eksperyment Wiekowy] zajmującym się jakością życia osób starszych na obszarach wiejskich polsko-niemieckiego pogranicza. „Teraz cieszymy się na współpracę z Urzędem Marszałkowskim i Wspólnym Departamentem Planowania Krajowego!”

Wspólne rozwijanie regionu powiązań Brandenburgia Wschodnia-Lubuskie

Cezary Wysocki (Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, UMWL), dr Jürgen Neumüller (Kierownik Wydziału Europejskiego Rozwoju Przestrzennego, GL) i Martin Reents (Katedra Planowania Regionalnego, BTU) wspólnie przedstawili założenia projektu gronu fachowców zainteresowanych rozwojem przestrzennym i współpracą transgraniczną w regionie.  Projekt jest podzielony na trzy pakiety działań, które łącznie obejmują następujące kluczowe zagadnienia:

Projekt został zaplanowany jako trzyletni proces, w który zostaną zaangażowani planiści regionalni, władze miejskie i inni interesariusze, a także przedstawiciele środowiska naukowego. W trakcie trwania projektu odbędą się specjalistyczne warsztaty, wizyty studyjne oraz publiczne konferencje dotyczące rozwoju przestrzennego.

Działaniom projektowym towarzyszyć będzie grupa ekspertów ze świata nauki i praktyki. Niektórzy jej przedstawiciele zaprezentowali pokrótce swoją działalność na konferencji. Ponadto Martin Holtrup z Krajowego Urzędu Budownictwa i Transportu Brandenburgii, który również zapewnia wsparcie merytoryczne dla działań projektowych, zaprezentował potencjał danych i wyniki analiz z obserwacji przestrzennych w Brandenburgii.

Członkami grupy eksperckiej są: z Uniwersytetu Zielonogórskiego: dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska (dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska), dr Dorota Bazuń (Wydział Nauk Społecznych – Instytut Socjologii), dr Agnieszka Gandecka (Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia), dr hab. Mariusz Kwiatkowski (Wydział Nauk Społecznych – Instytut Socjologii), prof. Krzysztof Witkowski (kierownik Katedry Logistyki i Systemów Informacyjnych – Instytut Zarządzania i Nauk o Jakości). Jak również: Dirk Gebhardt (Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią – BBSR), dr inż. Kirsten Mangels (Uniwersytet Techniczny Nadrenii-Palatynatu Kaiserslautern-Landau, Katedra Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego), Wolfgang Rump/ w zastępstwie Witold Feszczyn (Regionalna Jednostka Planistyczna Oderland-Sprewa), Ralf Ullrich (Regionalna Jednostka Planistyczna Łużyce-Spreewald), dr Peter Ulrich (Uniwersytet w Poczdamie, dyrektor naukowy Instytutu Nauk Komunalnych).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia – Polska 2021-2027. Jego całkowity budżet wynosi 1,02 mln EUR.

Odpowiedzialni za nadzór merytoryczny i realizację projektu w imieniu Wspólnego Departamentu Planowania Krajowego dla Berlina i Brandenburgii są pracownicy Wydziału Europejskiego Rozwoju Przestrzennego.

Osoby kontaktowe